Daily Archives: 29/08/2019

Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt GMP

Hiện nay, Cục ATTP đã hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống đăng ký dịch vụ công ATTP để thực hiện bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP doanh nghiệp bạn […]